Prijímacie konanie a podmienky prijatia detí do SMŠ Lovely Stars v šk. roku 2021/2022.

Cenník

Celodenný pobyt
420
mesačne
Poldenný pobyt
345
mesačne
Celodenné školné
Počet dní v týždni 5 5
Celodenná starostlivosť
od 7:00 – 17:00
Výučba metódou Helen Doron English
Pracovné zošity a prístupové údaje do online platforiem Helen Doron English Kangi Klub a Stream
Výučbový a pedagogický materiál
Všetky hračky a didaktické pomôcky
Výlety, vstupné na akcie, do divadla, na výstavy
Posteľná bielizeň, uteráky, hygienické pomôcky
Narodeninová oslava dieťaťa s tortou a malým darčekom od kamarátov
Adaptačný program
Ovocný program
Zdravý pitný režim

3.5 €/deňstravná jednotka, nie je zahrnutá v cene školného

150.0 €Rezervačný poplatok, ktorý bude po nástupe dieťaťa do SMŠ Lovely Stars odpočítaný z prvého mesačného poplatku.

10.0 €/hodPostráženie detí mimo prevádzkových hodín materskej školy, prípadne postráženie detí , ktoré materskú školu nenavštevujú pravidelne. Cena sa účtuje za každú začatú hodinu.