Náš deň

Čas Aktivita
7:00 - 8:30 príchod detí do materskej školy, hry podľa výberu detí
8:30 - 8:45 ranná rozcvička, hudobno-pohybová aktivita
8:45 - 9:15 hygiena, desiata
9:15 - 10:00 výchovno-vzdelávacie aktivity/Helen Doron English
10:00 - 10:45 výchovno-vzdelávacie aktivity/Helen Doron English
10:45 - 11:45 pobyt na čerstvom vzduchu, prechádzka, hry na škôlkarskom ihrisku
11:45 - 12:15 hygiena, príprava na obed, obed
12:15 - 14:30 hygiena, príprava na poobedný odpočinok, poobedný odpočinok
14:30 - 14:45 hygiena, príprava na olovrant
14:45 - 15:15 olovrant
15:15 - 17:30 edukačné hry, pobyt detí vonku, odchod detí domov