Prijímacie konanie a podmienky prijatia detí do SMŠ Lovely Stars v šk. roku 2021/2022.

Vitajte u nás!


Sme prvá súkromná škôlka rodinného typu s rozšírenou výučbou anglického jazyka vo Hviezdoslavove. V nových a voňavých priestoroch radi privítame všetky deti vo veku 3 až 6 rokov. Naša škôlka bola navrhnutá tak, aby zodpovedala tým najprísnejším bezpečnostným a hygienickým kritériám (schváleným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky). Naša škôlka disponuje aj vlastným oploteným trávnatým dvorom, kde sa môžu Vaše detičky do sýtosti vyblázniť na preliezkach, hojdačkách i v pieskovisku, môžu využiť senzomotorický chodník, či kresliť kriedami po vonkajšej tabuli. Pri škôlke môžu rodičia bezpečne a pohodlne zaparkovať na parkovisku, ktoré sa nachádza priamo pred škôlkou.

V príjemnom rodinnom a motivačnom prostredí sa Vašim detičkám venujú skvelé pani učiteľky. Rozvíjajú osobnosť a sociálne cítenie Vašich drobčekov cez individuálny prístup a prácu v malých skupinkách. Jedna pani učiteľka sa stará maximálne o 10 desať detí.


Hravou formou vedieme naše deti k zdravému životnému štýlu, záujmu o zdravé stravovanie a čisté životné prostredie.


Veľký dôraz sa u nás kladie na výučbu anglického jazyka. Sme prvá škôlka na Slovensku, ktorá bude vyučovať anglický jazyk metódou Helen Doron English päťkrát do týždňa . Táto metóda výučby angličtiny je jedinečná tým, že dieťa sa učí cudzí jazyk spôsobom, ako sa učí svoj materinský jazyk, a to prostredníctvom hier, pesničiek, tančekov, riekaniek, či animovaných epizódiek. Certifikovaná lektorka pracuje s deťmi v malých skupinkách, ktoré tvorí 4-5 detí.


Prevádzková doba našej škôlky je od 7:00 do 17:00.

O nás

Prečo práve Lovely Stars?


...pretože...


  • Ponúkame profesionálnu celodennú i poldennú starostlivosť o deti vo veku 3 až 6 rokov.
  • Máme skvelé kvalifikované pani učiteľky s vysokoškolským vzdelaním.
  • Učíme aktívne i pasívne anglický jazyk metódou Helen Doron English 5x do týždňa (viac o Helen Doron English tu).
  • Naše deti vedieme k zdravému životnému štýlu pohybom na čerstvom vzduchu, hrami v našej záhrade i častými prechádzkami do prírody.
  • Naše deti sa u nás naučia všetko, čo budú potrebovať pri nástupe do školy.
  • Každé dieťa si u nás nájde svoju voľnočasovú aktivitu. Ponúkame krúžok francúzskeho jazyka, tvorivé dielničky, hudobno-spevácky krúžok i športový krúžok.
  • Spolu podnikáme rôzne výlety do prírody i divadla, exkurzie, opekačky...
  • V prípade záujmu sa naučíme plávať i korčuľovať.
  • U nás sa zdravo stravujeme. Každý deň máme čerstvé ovocie alebo zeleninu a pijeme veľa čistej vody, ovocných štiav a nesladených čajov.

Čo ponúkame

Jazyk

Intenzívna výučba anglického jazyka metódou Helen Doron English

Aktivity

Množstvo voľnočasových aktivít a krúžkov, výletov a exkurzií

Zdravie

Zdravá strava, každodenný ovocný program a veľa pohybu na čerstvom vzduchu

Galéria

Adresa

+421 908 632 419

Letná 1659, 930 41 Hviezdoslavov

info@lovelystars.sk